Přípravný kurz pro získání průkazu mladého cyklisty

Na pořádání kurzu jsme schopni zapůjčit vybavení, uzpůsobit lokalitu konání požadavkům školy atd.

Přípravný kurz pro získání průkazu mladého cyklisty : Dle ohlasů z dlouhodobé spolupráce s vedením základních škol a provozovatelů dopravních hřišť, byl vytvořen metodický program na zvýšení obratnosti a bezpečného pohybu na silnici žáků prvního stupně.

Tento program zvyšuje až o 80% úspěšnost žáků při praktické zkoušce pro získávání průkazu mladého cyklisty.

Filozofií našeho kurzu je „když se dítě pere s kolem, nestíhá se dívat kolem“. Kurz probíhá na mobilním edukativním cyklo hřišti a následně v terénu, pod vedením kvalifikovaných instruktorů.

Délku kurzu lze přizpůsobit požadavkům školy, případně také vložit jako součást harmonizačních programů Vaší školy.                

      

Základním kurzem pro školy je kurz bezpečné cyklistiky zakončený certifikátem (obdobou dříve rozšířené cyklistické jízdy zručnosti, naše pojetí je však více zaměřeno na praktické dovednosti a schopnost správně reagovat na vzniklé situace). 

Ústředním a naši filozofii vystihujícím motivem našeho kurzu je „když se dítě pere s kolem, nestíhá se dívat kolem“. 

Dnešní hustota dopravy i chování jednotlivých účastníků silničního provozu je nesrovnatelně náročnější a méně tolerantnější, než jak jej známe ještě z nedávné doby. Cyklisté – a dětští cyklisté především – patří mezi ty, již jsou spolu s chodci v provozu prakticky zcela nechráněni, a proto snadno zranitelní. Složitost dnešního provozu, kterou ještě zhoršuje nestřídmé rozmísťování dopravního značení a jeho kombinace s pouliční reklamou, klade na malé cyklisty nároky, které jsou leckdy spolu s kvalitou vozovky na hranici nebo již za hranicí běžně nabytých dovedností. 

Cyklistika v přírodě doznala v posledních letech také zásadního rozvoje, ovšem změnila se nejen kvantitativně, ale i kvalitativně – dnešní malí i dospělí cyklisté vyhledávají kromě cyklostezek také náročnější terén, malebnější, ale složitější a jízdně náročnější stezky.

Náš kurz je zaměřen právě na to, aby v těchto podmínkách naučil děti návykům, které jim umožní ovládat jízdní kolo více podvědomě a vědomou pozornost upřít na „čtení“ dopravní situace nebo terénu a podle toho přizpůsobit styl a rychlost jízdy.

Obsahem kurzu jsou proto prvky nácviku přejezdu obrubníků, kanálových vpustí, železničního přejezdu, obecné nerovnosti vozovky, ale také přejezd ze zpevněného na nezpevněný povrch, pravidla jízdy za mokra, loužemi, v blátě či písku, přejezd lehkých terénních vln, jízdy v mírném svahu podélně i příčně a jízdy v náročnějším terénu.

Základní délka trvání kurzu je dva dny po 3 hodinách, přičemž tento rozsah lze upravit dle vašich potřeb a požadavků. V kurzu budou děti pod dozorem a vedením zkušených instruktorů ve skupinkách nacvičovat jednotlivé dovednosti buď v areálu Vaší školy nebo ve vhodných lokalitách, které jsme připraveni na základě požadavku pro takový kurz zajistit. Zajišťujeme instruktory v poměru cca. 7 dětí na jednoho instruktora.

Kurz je určen i pro děti, které jízdu na kole ovládají jen velmi málo. Pro děti bez vlastního jízdního kola a ochranných pomůcek (přilba, chrániče loktů a kolen) máme k zapůjčení za poplatek k dispozici dostatečné množství pro kapacitu našich kurzů.

Kurz je zakončen cyklistickou „zkouškou“ a vystavením certifikátu, který se dle Vašich požadavků může též nazývat „průkaz malého cyklisty“ nebo může být prostým diplomem.

Pro zájemce nabízíme pokračování cyklistického výcviku v našich odpoledních a víkendových kurzech, cyklokroužku a nebo celoročním všesportovním kroužku.

Kurz jsme připraveni dle povětrnostních podmínek připravit v jarních nebo podzimních měsících. Účastníci kurzu jsou během trvání kurzu pojištěni v rámci naší smlouvy, proti poškození cizí věci. 

Jsme přesvědčeni, že pokud se rozhodnete pro spolupráci s námi, učinítě nejen mnoho pro bezpečnost Vašich malých svěřenců, ale také pomůžete rodičům v jejich často nelehké roli průvodců nástrahami moderního světa.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a nabízíme Vám možnost osobní prezentace našeho kurzu nebo Vám můžeme poskytnout ukázky naší činnosti. Jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici pro Vaše dotazy na níže uvedených kontaktech. Rádi Vám také poskytneme na vyžádání reference.

Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný seznámení se s naší nabídkou a těšíme se na budoucí spolupráci.

Naši partneři

Sporteen
Sport Albi
Longboardee
Voplasto
Ghost
Poc
Javorník

Fit Kids
Moderní aktivity pro děti